How do you pronounce nitong in English (1 out of 22).

Normal
Captions are loading...

Translation of nitong

Translate nitong to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of nitong

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of nitong:
/nɪtɔŋ/

nitong on Youtube

 1. ay salamin ng mga pangyayari din sa inyong mga buhay nitong nakaraang taon
 2. maganda ang naging taon at napakatayog ng naging buhay nitong si DOMINGO
 3. kahit papaano ay kaya nitong
 4. Ngayon pagbukas nitong manggas,
 5. Tapos, kaya nitong magrekord hanggang 4K 30FPS
 6. Kaya nitong tumakbo hanggang 2.2Ghz
 7. sa loob nitong octa-core na processor.
 8. Ibig sabihin nito ay kaya nitong magpalit mula 30Hz,
 9. Kahit na IPS LCD ito, kaya parin nitong magpakita
 10. Ang teleponong ito ay NFC ready at kaya rin nitong
 11. Kaya nitong magsuporta ng hanggang 18W na fast charging.
 12. Kaya nitong tumagal ng hanggang 17 na oras
 13. ay maayos. Kaya nitong kumuha ng disente na vlogs,
 14. Base sa screen-on time rito, kaya nitong tumagal
 15. Kaya nitong makipaglaban sa ibang mga brands
 16. Sobrang gusto ko ito. Napakadali nitong
 17. dahil kaya nitong makakuha ng magandang litrato
 18. Kaya nitong mag-adjust sa base sa sitwasyon
 19. Ang maganda sa phone na ito ay kaya nitong tumagal