How do you pronounce nkdo in English (1 out of 6).

Normal
Captions are loading...

Translation of nkdo

Translate nkdo to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of nkdo

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of nkdo:
/Å‹kdow/

nkdo on Youtube

  1. To bude muset udlat nkdo jin.
  2. Jak me nkdo stvoit tolik zla
  3. A kdy ti nkdo nepeje k tvm narozeninm, (And if someone does not wish for your birthday,)
  4. Pokud nkdo hled univerzln udici na kapry, njak zkladn model
  5. Neokonzervativec se dv na Irn a k, nkdo jako McCain, chceme bombardovat Irn.
  6. Chce si se mnou jet nkdo panikait? Ne?