How do you pronounce ondan in English (1 out of 10).

Normal
Captions are loading...

Translation of ondan

Translate ondan to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of ondan

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of ondan:
/ɑndən/

ondan on Youtube

  1. no you are not but... a hayr ondan deil de...
  2. Ancak ondan sonra, Enkidu'yu topraa verdi.
  3. msnz bilmiyorum ama ondan da bahsedeceim merak etmeyin.
  4. Buraya kadar sesim ksk kyodu ondan yazdm gerisini siz bulun amk
  5. Biz hepsini tek tek ezdik ondan sonra
  6. Vincent' ondan aldm dnyor.
  7. ...farkl eyler. Ben, Vincent' seviyorum. Ondan kaarsam...
  8. seilmi yani adam tarlasn Ky falan brakyor geliyor ehre Ondan sonra yabanclatran
  9. rnei tam byle sokan ortasnda duruyor Ondan sonra Cumali'ye soruyor diyor ki Neresi
  10. karlat ondan bahseder kimin gc kime yeterse Yakut onu ldrecektir ya da