How do you pronounce onlarn in English (1 out of 17).

Normal
Captions are loading...

Translation of onlarn

Translate onlarn to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of onlarn

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of onlarn:
/ɔnlɑɹn/

onlarn on Youtube

 1. nl imdi evet sana syleyeceim onlarn
 2. onlarn kendi jeologlarmz olduklarnn farkna varma ve
 3. demek, onlarn zararl olduunu biliyoruz
 4. Ama bu uu onlarn sonu oldu...
 5. ibirlii iinde onlarn da kendi bulunduklar sokakta mama-matikleri doldurmasn istedik.
 6. ama direni biziz, sakat onlarn raylar, iyi bir insan olmak istiyorum arpk yoldan uzak,
 7. Bunun olmas onlarn olmamas anlamna geliyor.
 8. Bunun zerine, Enlil fkelenerek ama'a yle cevap verdi: Onlarn
 9. Onlarn arasnda ben, kendimi heybetli bir varln,
 10. Ne yaparsan yap, onlarn gznde, sen asla onlar kadar iyi olamayacaksn.
 11. Onlarn mesleklerini bilir,
 12. bu balamda ortaya ktklarnda onlarn tanryla deneyimleri mantkl gelecektir.
 13. akgvn: @Zorbaselo iyi almak lazm, girersen onlarn CanSat ekibine de katl