How do you pronounce ontstond in English (1 out of 8).

Normal
Captions are loading...

Translation of ontstond

Translate ontstond to Go

ontstond on Youtube

  1. Dit gaf contacten met andere disciplines, en zo ontstond het Ndlova Research Centre
  2. Erg belangrijk om te weten is dat het verhaal van Blackface ook rond 1850 ontstond in delen van Europa.
  3. Toen ontstond het idee een kunstenaar op te nemen.
  4. uiteen zeg maar van 50.000 ontstond gemiddeld maar vijf miljoen en die willen toch vooral dat
  5. van de grondstoffenmarkt in 2008 en achteraf slecht moment ontstond fonds te beginnen ja
  6. Wanneer ontstond het liedje?
  7. Berichten heen en weer en zo ontstond het idee voor de track.
  8. En de Amerikaanse revolutie ontstond omdat men geen koning wilde.