Follow US:

How do you pronounce opn in English (1 out of 6).

Normal
Captions are loading...

Translation of opn

Translate opn to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of opn

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of opn:
/ɑpn/

opn on Youtube

  1. Annette: opn the bar
  2. for teaching us all about financial education, OPN,
  3. Det var en helt srlig oplevelse for mig. Fordi det gav mig en helt unik indsigt i, hvem jeg er som menneske, og hvad jeg gerne vil opn
  4. opn
  5. Now let's move opn the next section, The fourth warning.
  6. %OPn [i>H ea88 %t8;I XkEn ro?j :IJNm SkTMF QW~Dw3C PPq[ Cv$wOO kd~Z