How do you pronounce oprecht in English (1 out of 8).

Normal
Captions are loading...

Translation of oprecht

Translate oprecht to Go

oprecht on Youtube

  1. Het is moeilijk voor mij om oprecht te lachen.
  2. Ik kan bijvoorbeeld een artiest minder real vinden, omdat hij niet oprecht overkomt.
  3. en mijn benen begaven het, ik had het oprecht zwaar
  4. maar het simpel en oprecht houdt, is het prachtig.
  5. Maar dat is Frederik's grote verdienste, z'n stem is fris, gefocust en oprecht.
  6. NEE DAT DEE IK NIET HIJ LIEP ER OPRECHT ZELF IN:(
  7. God liet me zien dat hij oprecht geloofde dat hij bezig was de kerk te beschermen.
  8. maar hij was er oprecht van overtuigd dat hij het juiste deed...