How do you pronounce overigens in English (1 out of 6).

Normal
Captions are loading...

Translation of overigens

Translate overigens to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of overigens

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of overigens:
/owvɹəɡənz/

overigens on Youtube

  1. de man een dag later hadden overigens niet gezegd 8 de redactie is niet
  2. Overigens de grond koop je bij een gewone bloemist.
  3. Gooi de pit en de schillen overigens niet weg, want hier onderin zie je wat hier
  4. Porsche rept voor dit type Taycan overigens zelf van een rijbereik van maximaal 412 kilometer.
  5. bekend voor. Voor de rest is de Taycan overigens een echte Porsche hoor; het instrumentarium
  6. Overigens als n van de weinige landen in heel Europa hebben wij