How do you pronounce pewno in English (1 out of 16).

Normal
Captions are loading...

Translation of pewno

Translate pewno to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of pewno

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of pewno:
/pjunow/

pewno on Youtube

 1. dwikw. Nie udowodniono, czy s rwnoczenie wampirami; wiadomo za to na pewno, e t
 2. te moecie sprbowa, umiejtno zrobienia szpagatu na pewno nie zaszkodzi
 3. Ale to, co wiem na pewno to, e za kadym razem kiedy Bg przychodzi co si dzieje!
 4. co byo lepsze? To na pewno gdzie w twoim yciu zjawia
 5. nie chcpowiedzie zszokowa, ale zadziwi na pewno tych widzw, ktrzy pamitaj ten leciutki serial
 6. te osoby, ktre uwaaj, e na pewno ojciec,
 7. dlatego te, na pewno, pewien czas z tym zwlekaa, chciaa poczeka a bdzie zupenie pewna,
 8. e to nie jest jej syn. No i te na pewno tyle emocji wizao si z t medialn te uwag,
 9. e w pewnym sensie, na pewno, ona te podwiadomie nie chciaa, eby tak byo.
 10. nierozwizana i mona spekulowa, co mogo si wydarzy. Dlatego na pewno
 11. Na pewno to s wanie te.
 12. I w takich momentach wanie zastanawiam si, czy to na pewno byby dobre,
 13. Na pewno mam takie myli, chocia wydaje mi si jednak, e ostatecznie ta fascynacja
 14. Wiara, e kropki jako si pniej pocz da Ci pewno siebie w podaniu za swoim sercem,