How do you pronounce plaat in English (1 out of 35).

Normal
Captions are loading...

Translation of plaat

Translate plaat to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of plaat

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of plaat:
/plɑt/

plaat on Youtube

 1. aan het maken bent, zoals dat heet, gewoon de ene plaat na de andere plaat.
 2. heeft die de plaat gehaald, want er zitten geen echte drums in.
 3. De gitaar die je nu bij je hebt, is dat ook de gitaar die in de plaat zit?
 4. Of zit er een andere in? - Ja, er zitten vier gitaren in de plaat
 5. Het is echt die beat en de gitaar, die toch wel de plaat maken toch?
 6. ineens allemaal dingen ontstaan die de hele plaat lang niet te horen zijn.
 7. Te gek om samen met jullie deze plaat zo door te nemen.
 8. Zal ik beloven dat ik voortaan als ik de plaat draai op de radio,
 9. Verantwoordelijk ook voor deze plaat.
 10. Ingezongen door Ingrid Simons. Ik denk dat er geen plaat is in de jaren '90 waar ze niet in zat
 11. 25 jaar na dato, wanneer werd de plaat harder mee gezongen?
 12. Jeugdsentiment. Zullen we de plaat afronden met
 13. Het einde van de plaat.
 14. eigen rol in die plaat. En dat heb je niet altijd.
 15. En ik heb meerdere keren gehad dat ik de plaat draaide
 16. Dus het was echt oefenen maar het heeft de plaat gehaald.
 17. Ja, het heeft de plaat gehaald.
 18. toen hij een recensie schreef over de plaat?
 19. En dan op een gegeven moment moet de plaat beginnen.
 20. Dit is het einde van de plaat, voor de duidelijkheid.