How do you pronounce plek in English (1 out of 61).

Normal
Captions are loading...

Translation of plek

Translate plek to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of plek

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of plek:
/plɛk/

plek on Youtube

 1. Waar gaat dat gebeuren? Waarschijnlijk ergens op een extraterritoriale plek.
 2. Alles op n handige plek.
 3. Meer heb ik nooit gewild. Een plek waar ik me veilig voel.
 4. Wegwezen. - Er is nog plek.
 5. Onze wereld zit vol wonderen. Een plek waar natuur en menselijk vernuft samenkomen.
 6. de Terrus daarbij een zeer speciale plek inneem
 7. Alles heeft zijn plek en je hoeft nooit na te denken waar iets is
 8. Het neemt heel weinig plek in beslag daardoor. - Precies!
 9. er is geen betere plek dan GitHub als je wilt gaan programmeren.
 10. Ehm ja gewoon omdat, ik houd wel van verandering. En om gewoon te genieten van altijd lekker warm weer. Want ik zou echt naar een warme plek gaan.
 11. zit het op een andere plek in je make-up routine, brengt het anders aan, voelt het anders.
 12. En daarom is dit een belangrijke plek.
 13. Was dit de plek waar besloten werd wat er met de slaven gebeurde?
 14. Welcome to This Place (Deze Plek)
 15. stukken beter uit de achtste plek wordt
 16. hierdoor belandt het al op de zesde plek
 17. plek iets wat apple waarschijnlijk zelf
 18. wel mee op de tweede plek staat langzaam