How do you pronounce pomc in English (1 out of 8).

Normal
Captions are loading...

Translation of pomc

Translate pomc to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of pomc

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of pomc:
/pɑmk/

pomc on Youtube

  1. e Marta wrci do Polski, by pomc prawnie swojemu Andrzejowi,
  2. by pomc prawnie swojemu byemu mowi Andrzejowi (Krystian Wieczorek),
  3. Pomc chcesz (You want to help)
  4. in that gene in the brain called POMC.
  5. So, tiny spiritose says the POMC mutation
  6. Zmie jzyk napisw - maa strzaka obok znaczku napisw. Napisz do mnie prywatn, jeli chcesz pomc w tumaczeniu napisw na swj jzyk lub jeli zauwazye jakie bdy. Dostpne napisy: Angielskie, Polskie, Szwedzkie
  7. Chcesz mi pomc si z niej wydosta?
  8. i nie miaem pojcia jak college mia mi pomc to zrozumie.