How do you pronounce powie in English (1 out of 6).

Normal
Captions are loading...

Translation of powie

Translate powie to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of powie

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of powie:
/pawi/

powie on Youtube

  1. Wowie zowie oopie powie.
  2. Oopsie-doopsie oopie-powie, sorry, I repent.
  3. Nie podoba mi si, e Iza cay czas na niego poluje powie Aleksandra w rozmowie z Olkiem.
  4. - Chcesz wiedzie dlaczego naprawd wrciam? Zakochaam si w tobie... - powie otwarcie.
  5. dobrego powie? Jak dobrze potrafi gosi? piewa? to jest rnica.
  6. Niech kady powie: bez narzekania. Powiedziaem kiedy moim chopakom,