How do you pronounce poza in English (1 out of 19).

Normal
Captions are loading...

Translation of poza

Translate poza to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of poza

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of poza:
/powzə/

poza on Youtube

 1. poza do poza bdziecie wdrowa, wdrowa, wdrowa, wdrowa tak, tak
 2. partnerstwa, ktra w przyszoci wykroczy poza programowanie biznesowe tak, dobrze wiesz,
 3. in 1948, Poza Rica in Mexico in 1950, London smog, very famous, I will discuss about this
 4. Yeah, he's dating Pia de Poza.
 5. Your brother is dating Pia de Poza?
 6. ..a poza tym Jesie jest adna ale z zima troche przereklamowuja ;)
 7. javier poza in formula the conductor I mean mike and he pointed out that they are
 8. ... vino s te uii la poza asta.
 9. i ce? Probabil e de la unghiul din care a fost fcut poza.
 10. Luai poza.
 11. Wszyscy poza moim zastpc, kierownikiem ekspedycji i kierownikiem asystentek wyj.
 12. A big 'poza'.
 13. poza powiedzeniem Ci e to robi
 14. i poza powiedzieniem Ci, e to jedna z oddziaywa - s elektryczne, magnetyczne, grawitacyjne a take inne
 15. Kto kiedykolwiek sysza o Fayettville, poza faktem, e jest tam Fort Bragg?
 16. ale poza tym ten film ma absolutnie fantastyczny klimat, ma wietn obsad
 17. nie wyobraam sobie serialu, OK, poza Archiwum X, ktry by w stanie cign
 18. nawet jeli poprowadzi Ci to poza dobrze przetartym szlakiem. I to robi wielk rnic.
 19. poza rica even from france there people from sweden germany