How do you pronounce praktycznie in English (1 out of 8).

Normal
Captions are loading...

Translation of praktycznie

Translate praktycznie to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of praktycznie

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of praktycznie:
/pɹæktit͡ʃni/

praktycznie on Youtube

  1. praktycznie cay wolny czas, powicaam na to, na ogldanie seriali kryminalnych,
  2. Praktycznie nikogo to nie interesowao.
  3. Bo tego wtedy jeszcze na polskim Youtubie, przynajmniej, praktycznie nie byo.
  4. cae to zamiowanie do spraw kryminalnych, praktycznie kadego, e lubimy wanie
  5. dzieli na wiele obozw. Ile ludzi, tyle, praktycznie, teorii na temat tego, co mogo
  6. na jej miejscu, poniewa wikszo z nas, praktycznie nikt nas, nie bdzie nigdy w takiej sytuacji,
  7. co nie zdarza si codziennie, praktycznie.
  8. wzbudza zaufanie i by tak czarujcy i potrafi zrobi praktycznie wszystko co tylko chcia.