How do you pronounce przychodzi in English (1 out of 9).

Normal
Captions are loading...

Translation of przychodzi

Translate przychodzi to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of przychodzi

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of przychodzi:
/pɹ̩zɪkɑdzi/

przychodzi on Youtube

  1. WHEN THE LAST DAY COMES - Gdy ostatni dzie przychodzi
  2. A tu kurwa przychodzi over bez zebw, co ja kurwa jestem taki brzydki ?
  3. Siedz tam i myl: Boe! Czy moe by mocniej? I jednak przychodzi kolejna fala
  4. moe a jednak przychodzi i si robi mocniej i mocniej.
  5. A dzieci krzycz goniej i goniej za kadym razem jak nowa fala przychodzi.
  6. Ale to, co wiem na pewno to, e za kadym razem kiedy Bg przychodzi co si dzieje!
  7. My nie widzielimy chway. Ja jestem tak zmczony tekstami: Chwaa przychodzi, chwaa
  8. A z drugiej strony, przychodzi
  9. a Polaski: nie, to bdzie tak, tak, tak. Ty stoisz tu, potem przechodzisz przychodzi tutaj,