How do you pronounce punten in English (1 out of 7).

Normal
Captions are loading...

Translation of punten

Translate punten to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of punten

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of punten:
/pʌntən/

punten on Youtube

  1. en omvat een controle van 100 punten
  2. 1:20de wijk t 1:24de landense twee punten
  3. Nu staan Perr Schuurs en Kjell bovenaan met negen punten.
  4. op een aantal punten aantal dingen kunnen we niet uit die niets creren huizen kunnen we
  5. Kijk nou wat een dooie punten! (Look what a split ends!)
  6. Wat een dooie punten!