How do you pronounce qab in English (1 out of 28).

Normal
Captions are loading...

Translation of qab

Translate qab to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of qab

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of qab:
/kæb/

qab on Youtube

 1. Zoo hla tsuj mus es laj hla taw rov qab
 2. Tom qab ib pliag xwb tsis muaj neeg xav mloog nws hais li.
 3. Nws puas ua li cas yog kuv rov qab los tos koj?
 4. Koj yuav rov qab qas li zoj txog ncua tsev
 5. Ib khob zoo cawv qab nruab plawv
 6. Qab nteeg hauv tsav lom zem ntxias
 7. Qab nteeg hauv tsa ntxhoo qas yeev
 8. Tswj tau ruaj nrees tsis poob qab
 9. Koj yuav tseg cim teej qab es
 10. Ua kuv ntxhais leej tab nyob tsis qab hauv tsev
 11. Nyob tsis qab hauv tsev (lo es)
 12. Ua kuv txiv leej tub nyob tsis qab hauv tsev
 13. Nyob tsis qab hauv tsev (Lo es)
 14. Peb hnub peb hmo tsis tu qab
 15. Ntuj laug teb xyuas tsis hnov qab
 16. Koj yuav rov qab mus txib twg
 17. Noj tsab xab xya rau fes qab
 18. Rov qab txog tsev lub siab ya
 19. Rov qab txog tsev siab tsi tu
 20. Noj tsis qab tuab haus tsis nqeg