How do you pronounce reinigen in English (1 out of 6).

Normal
Captions are loading...

Translation of reinigen

Translate reinigen to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of reinigen

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of reinigen:
/ɹajnɪɡən/

reinigen on Youtube

  1. Reinigen Sie die Treppe grndlich mit unserem Tiefenreiniger COREtec Deep Cleaner.
  2. u diep kunt reinigen in de groutlijnen en in oneffenheden in de vloeren. Omdat de Excentr
  3. Reinigen Sie alles, was im Allgemeinen gemalt ist
  4. filter te gaan reinigen
  5. Zal de Heer ze reinigen als witte wol
  6. God is getrouw en rechtvaardig. Hij zal je zonden vergeven en je reinigen van alle ongerechtigheid