How do you pronounce rekening in English (1 out of 13).

Normal
Captions are loading...

Translation of rekening

Translate rekening to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of rekening

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of rekening:
/ɹɛkənɪŋ/

rekening on Youtube

 1. Je hebt de rekening niet betaald. Je kunt je geld blijkbaar beter gebruiken.
 2. Ze houdt met alles en iedereen rekening en cijfers zichzelf eigenlijk helemaal weg.
 3. Hou hiermee rekening, want het is nogal lastig.
 4. Then click 'Add ledger' ( Rekening toevoegen) at the bottom of the list
 5. Vooral wat meer rekening houden met elkaar.
 6. We have to pay. De ober brengt/geeft ONS de rekening. (The waiter brings / gives us the bill).
 7. Wil je de rekening? (Do you want the bill?)
 8. Garon, garon, de rekening alstublieft! (Garcon, waiter, the bill please!)
 9. But you can say: Mag ik de rekening alsjeblieft? (Can I have the bill please?)
 10. hou er rekening mee dat dit verspreid is over enkele weken, ik doe niet al deze activiteiten op 1 dag
 11. Hun concept biedt een kader voor het ontwerpen van duurzame, intelligente producten, processen en systemen door rekening te houden met de hele levenscyclus.