How do you pronounce rije in English (1 out of 10).

Normal
Captions are loading...

Translation of rije

Translate rije to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of rije

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of rije:
/╔╣ajj/

rije on Youtube

  1. A ova rije... moete pitati bilo kojeg Arapa ta ta rije znai.
  2. Da, imamo mi rije za takvu vrstu udnosti u engleskom - kaemo sumnjivo.
  3. Rije mnoine dolazi i u Bibliji.
  4. u smolu. Rije potoci, hebrejski naham - to
  5. Ovo je arapska rije!
  6. Rije za znak je karagma na grki, to znai
  7. Vi mi recite o emu je tu rije.
  8. itate, znam da nije smijeno jer gledate u rije Lucifer.
  9. Hilal je arapska rije, aramejska, etiopljanska, kaldejska.
  10. Morate u Biblijski rijenik, jer rije Ku zemlja juno od Egipta.