How do you pronounce rodzin in English (1 out of 10).

Normal
Captions are loading...

Translation of rodzin

Translate rodzin to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of rodzin

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of rodzin:
/ɹɑd͡ʒɪn/

rodzin on Youtube

  1. Marcin (Mikoaj Roznerski) bd razem i stworz rodzin dla swoich dzieci.
  2. Jaki sekret w M jak mio przed rodzin bdzie skrywaa Marta?
  3. A z Budzyskim i jego rodzin Mart bd czyy poprawne, wrcz przyjacielskie stosunki.
  4. - Ciesz si, e jeste szczliwa, e masz rodzin i w kocu znalaza swoje miejsce na ziemi.
  5. Ok mnie moesz oszukiwa! Planujc rodzin z kim kogo nie kochasz?!
  6. razem z ni stworzy rodzin dla Mai i Szymka (Sta Szczypiski).
  7. do wszechwiata wedug rde w kontrolowanych grupach rodzin
  8. wesprze gospodark rda europejskich rodzin krlewskich mwi o odpisie wszystkich
  9. Tak byo w przypadku Teksaskiej masakry, gdzie mielimy rodzin kanibali,
  10. a Lauren i ja tworzymy wspaniaa rodzin.