How do you pronounce scena in English (1 out of 22).

Normal
Captions are loading...

Translation of scena

Translate scena to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of scena

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of scena:
/sinə/

scena on Youtube

 1. So this is Scena e cavatina di Odabella scena: scene
 2. scena, s-c-e-n-a, or a scaenae
 3. a small and much less elaborate scena in the front.
 4. evidenzia il contrasto tra la scena inferiore,
 5. This is a simulated real world delivery scena--
 6. Napster e' appena entrato sulla scena
 7. Pierwsza to jest scena pod kocioem,
 8. ktra buduje napicie, i to zostao, i druga rwnie bardzo mocna i bardzo sugestywnie scena
 9. To jest scena pod koniec filmu, kiedy
 10. wraliwego chopca, moga to by taka scena, ktra potem ya w nim bardzo dugo.
 11. Jest tam taka scena, kiedy Reagan, ona jest chyba w wersji reyserskiej,
 12. Tak, tam jest taka synna scena, kiedy matka
 13. Jest w piwnicy taka scena, kiedy matka, chyba, schodzi, prawda?
 14. i tam jest taka scena, e wnukowie siedz w pokoju i sysz, e co
 15. I to jest taka scena, ktra absolutnie za mn zostaa i jest przeraajca.
 16. To bya scena amputacji nogi, poniewa on w powstaniu styczniowym dosta szrapnelem,
 17. bo scena bya taka, e chirurg rzeczywicie pik przecina,
 18. Jeszcze jedna scena z tego filmu mi si
 19. angle perspective (or 'scena per angelo')
 20. Angle perspective (scena per angelo)