How do you pronounce seev in English (1 out of 20).

Normal
Captions are loading...

Translation of seev

Translate seev to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of seev

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of seev:
/siv/

seev on Youtube

 1. Kaal karm laagae nahin, nahin shanka nahin seev ||20||
 2. Seev cev muaj, nkauj plees muaj, Mi tub mi ntxhais zoo kaj siab
 3. Thaum ntxov tom pem seev li cas
 4. Seev tsis txaus yog nplooj siab txob
 5. Txaj lag saub seev hais tsis tag
 6. Tus qoob neeg yeb (Hu yo ves) seev yuj yeeg
 7. Seev tsis tu es siab ya lag
 8. Seev tsi tu es siab ya lag
 9. Seev yeeg lub suab yu tsis tag
 10. Seev Nkauj Dhau Kev
 11. Kev saub kev seev tuaj kev kuam xyeeb (na es)
 12. Tsis seev peb tej nraug kev deb (es vo)
 13. Cas nej nraug zog tuaj seev nkauj zog
 14. Tsis seev peb tej nkauj kev dav (es vo)
 15. Hluas tub hluas ntxhais seev ua yuj yeeg
 16. Seev Mas Kuab (Maguan County - lub nroog) Teb Chaws
 17. Nthuav nthwv txaj lag kev seev hais ib saub
 18. Nthuav nthwv txaj lag kev seev hais ib ncuab
 19. Yog vim tau pluaj xyoob seev ti pluaj ncau es
 20. Yog vim tau pluaj xyoob seev ti pluaj nthuav es