Follow US:

How do you pronounce sende in English (1 out of 6).

Captions are loading...

Translation of sende

Translate sende to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of sende

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of sende:
/sɛnd/

sende on Youtube

  1. sende aklna gelen ilk eyi.
  2. Fakta Tyskland er jo begyndt at sende deres tilbudsaviser ud som indstik i avisen.
  3. SENDE
  4. Des Schwedischen Konigreichs sende mich,
  5. Tamam sende kalsn.
  6. Caughlin, sra sende. O adam evine getir.