How do you pronounce sorunun in English (1 out of 7).

Normal
Captions are loading...

Translation of sorunun

Translate sorunun to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of sorunun

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of sorunun:
/sɔɹənʌn/

sorunun on Youtube

  1. Kpee nceden retilen zel ta ekiller vastas ile kpek varla sorulan sorunun
  2. Bu sorunun yle bir cevab daha var.
  3. Bu ve bir ok sorunun cevabn burda yeri geldike reneceksiniz.
  4. O halde onca sorunun arasndan seip, bir soru daha sormamz gerekiyor.
  5. Babamn adyd. Onunla bir sorunun mu var?
  6. O sorunun yneltilmesiyle birlikte deliler gibi geri evirdi arabay.