How do you pronounce stelsel in English (1 out of 7).

Normal
Captions are loading...

Translation of stelsel

Translate stelsel to Go

stelsel on Youtube

  1. het financile stelsel stort in.
  2. dat het financile stelsel op instorten staat.
  3. Hoe dan ook, het financile stelsel gaat instorten.
  4. Wij moeten met een nieuw stelsel komen. Wij, niet zij.
  5. en het Anglo-Amerikaanse stelsel erbij te betrekken.
  6. Een ander belangrijk instrument van het Anglo-Amerikaanse stelsel...
  7. We moeten ook een alternatief vinden voor ons huidige monetaire stelsel.