How do you pronounce stiti in English (1 out of 6).

Normal
Captions are loading...

Translation of stiti

Translate stiti to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of stiti

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of stiti:
/stiti/

stiti on Youtube

  1. Stiti, nimic nou, nimic prea neobisnuit si o fac si pe pleoaple
  2. Stiti voi, ca sa stea mai mult
  3. Mereu zic asta dar stiti voi sunt o fata ocupata
  4. Si au o gramada de nuante, stiti cum majoritatea companiilor
  5. Au o nuanta de autobronzant sau 2 ca Benefit ei au Hoola asi Hoola light stiti voi
  6. Din cate stiti, au inceput sa se grupeze