How do you pronounce strategie in English (1 out of 9).

Normal
Captions are loading...

Translation of strategie

Translate strategie to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of strategie

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of strategie:
/stɹætəɡi/

strategie on Youtube

  1. De huidige strategie bestaat uit het ondervragen van populaties en het gebruik maken van analytische
  2. Milaans 'Smart City'-strategie,
  3. is een strategie die we ontwikkelen met de voornaamste belanghebbenden
  4. binnen het kader van een lange termijn, modulaire strategie.
  5. Je kan je voorstellen dat wanneer je geconfronteerd wordt met een onbekende omgeving, een andere strategie vereist is.
  6. Tom: Maybe, I'm gonna climb the top of the Jenga, and I'm gonna tip it. New strategie.
  7. the one who shall not be named, with The Blitzkrieg Strategie.
  8. the one who shall not be named, with The Blitzkrieg Strategie.
  9. want dan kunnen mensen een beetje aan het idee wennen en dit hoort dus bij een strategie als