How do you pronounce telefoon in English (1 out of 7).

Normal
Captions are loading...

Translation of telefoon

Translate telefoon to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of telefoon

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of telefoon:
/tɛlɪfun/

telefoon on Youtube

  1. De tweede is een revolutionaire mobiele telefoon.
  2. een revolutionaire mobiele telefoon
  3. Een iPod, een telefoon en een internet communicator.
  4. Een iPod, een telefoon...
  5. Vandaag gaat Apple de telefoon opnieuw uitvinden.
  6. telefoon gebruikt en je je tuin ingaat,
  7. opnieuw bouwen en implementeren, rechtstreeks op de telefoon,