How do you pronounce tignan in English (1 out of 9).

Normal
Captions are loading...

Translation of tignan

Translate tignan to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of tignan

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of tignan:
/tɪɡnən/

tignan on Youtube

  1. Maganda tayo tignan
  2. Ang pastel na kulay ay nakakapresko talaga tignan.
  3. Bago iyan, tignan muna natin ang iba pang kasama nito.
  4. Tignan natin ang ibang effects dito.
  5. Tignan natin.
  6. Tignan natin sa Phone Dialer. In 3 2 1. Tara.
  7. at tignan natin if sabay lang sila magbubukas.
  8. Pero tignan natin ngayon ang gaming.
  9. Tignan natin ngayon ang mga litratong nakuha ko