How do you pronounce tnei in English (1 out of 18).

Normal
Captions are loading...

Translation of tnei

Translate tnei to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of tnei

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of tnei:
/tnejaj/

tnei on Youtube

 1. O tnei whare (O tnei whare)
 2. Ko wai au, ehara tnei te maunga nekeneke te maunga t tonu a maunga Hikurangi, tihei mauri ora.
 3. Engari, i tnei takiw o Matawaia t mtou kinga.
 4. Ko ahau tnei ko Moe Milne.
 5. Sonny: Kia ora koutou! Nau mai hoki mai ki Hahana! Ki tnei hotaka tino motuhake!
 6. kuia. E ko. Mku e k atu. Ehara tnei kauhau m te whine e whai mana ana - engari
 7. Ko Ngpuhi me Te Rarawa ng iwi Ko ahau tnei
 8. e hpai ana i te reo. Ar ko ng kaiako, ng kaiwhina, ng tohunga o tnei mahi
 9. tnei taonga tuku iho. Ki ng whine matatau, reka rawa te whakarongo atu ki o koutou t
 10. whiwhi. He Maori tonu mtou. Kei a mtou tonu te aroha m tnei reo ataahua, ahakoa
 11. te whakam ki te korero, ahakoa te mamae. I tnei w ka mihi ki te ao ppho i t
 12. reo. He mahi whakapapa, he mahi mokopuna, he mahi tiriti o Waitangi tnei.
 13. Tnei te tangata p huruhuru (This is the hairy person)
 14. Ko te reo Mori te whati toka ki te whare Mori, he mea nui tnei ki a au he ohonga
 15. Haere mai ki tnei Ti whiri Premata and welcome to this Spotlight on the Budget.
 16. Ko Hayden Donnell tnei, The Spinoff TV.
 17. Tn koe. Nau mai, haere mai, whakatau mai, ki tnei pai tukutuku.
 18. In Milford Sound for Morning Report, ko Tess Brunton tnei.