How do you pronounce trwa in English (1 out of 8).

Normal
Captions are loading...

Translation of trwa

Translate trwa to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of trwa

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of trwa:
/tɹwə/

trwa on Youtube

  1. najduszy zanotowany kac trwa 4 tygodnie!
  2. Ra ta ta ta ta ta dzisiaj w klubie bang trwa
  3. ta sowa robi w klubie bang dwa Ra ta ta ta ta ta dzisiaj w klubie bang trwa
  4. Pierwsza wersja filmu trwa podobno 4 godziny,
  5. niby niewielka rzecz, a jednak to trwa po prostu.
  6. Ale ile trwa,
  7. Ile to trwa, jak si do tego podchodzi w ogle? To te musielicie zrobi, prawdopodobnie,
  8. Trwa to z 5 godzin lotu Mam nadziej e pjdzie gadko, bez trajektorii