How do you pronounce tseem in English (1 out of 13).

Normal
Captions are loading...

Translation of tseem

Translate tseem to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of tseem

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of tseem:
/tsim/

tseem on Youtube

 1. It goes right on top, doesn'tseem to like get stuck in it.
 2. Hedoesn'tseem likethat.
 3. Though l wanted to avoid beaing your sister, you don'tseem to makememaintain that.
 4. zoo siab koj tseem saib daim nkauj no thiab ua tsaug ntau
 5. Lakorn: Bo Tun Song: Tseem Tos Singer: Maiv Xyooj
 6. Tseem li ntawm los, kuv ua tau koj ntsia.
 7. I mean like... No, it doesn'tseem real. I think I will just believe when I seethe boat on the water.
 8. because it doesn'tseem to like the acrylic paint very much.
 9. Los kuv yeej tseem hlub koj ib leeg li qub
 10. Kev laj kev luam kev tseem haj
 11. Kev laj kev luam kev tseem ceeb
 12. Ua koob ua loo tseem nraus tsuas xeev zoo
 13. The moon is still on the hillside Lub hli tseem nyob saum roob