How do you pronounce tsuku in English (1 out of 28).

Normal
Captions are loading...

Translation of tsuku

Translate tsuku to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of tsuku

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of tsuku:
/tsuku/

tsuku on Youtube

 1. But this was good, you know how when we said tsuku tsuku kangkang
 2. (Greg and Machine) Sanji-han ni Tsuku to Iimashita (He says he'll arrive at 330)
 3. Sanjikan (no? / ni?) Tsuku to Iimashita
 4. For example, tsuku-teke.
 5. Even now, my feet can reach The corners of the dust-covered night (ima de sae hokori wo kabutta yozora no sumi ni ashi wa tsuku no ni)
 6. ikiru imi nado ato kara tsuku The meaning of life will follow
 7. ikiru imi nado ato kara tsuku The meaning of life will follow
 8. ( Swinging streetlights, intense rain ) yureru gaitou shino tsuku ame
 9. anata ga uso wo tsuku aizu dane
 10. Kitto boku wa tadori tsuku darou
 11. Juuryoku ga nemuri ni tsuku sennen ni ichido no kyou
 12. Ue de ni maki tsuku
 13. Ue de ni maki tsuku m
 14. Ue de ni maki tsuku mi
 15. Ue de ni maki tsuku mic
 16. Ue de ni maki tsuku mic c
 17. Ue de ni maki tsuku mic co
 18. Ue de ni maki tsuku mic cod
 19. Ue de ni maki tsuku mic code
 20. Ue de ni maki tsuku mic code d