Follow US:

How do you pronounce tudi in English (1 out of 7).

Normal
Captions are loading...

Translation of tudi

Translate tudi to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of tudi

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of tudi:
/tudi/

tudi on Youtube

  1. S tekim delom so prihajale tudi pokodbe. Hude rane, ulji in tudi psihicne travme, ki so jih
  2. Yes, in the bar and entertained there, tudi-syudi.
  3. prevoza. Cez nekaj dni je sam ugotovil, da je bil transport, katerega clan naj bi bil tudi on,
  4. tudi z naslednjimi besedami: Ob tekem delu v jarku, ko so mi vse moci e skoraj pole, sem
  5. Ljudje so umirali iz dneva v dan, le tisti mocneji so se borili in vztrajali. Med njimi je bil tudi Frankl.
  6. dan, ko je bil tudi Frankl izpucen. Z veliko negotovostjo je odel iz taborica, kjer je v nekaj
  7. Imava tudi nekaj ostalih seminarjev za vae podjetje v Juni Karolini.