Follow US:

How do you pronounce undervisa in English (1 out of 6).

Normal
Captions are loading...

Translation of undervisa

Translate undervisa to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of undervisa

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of undervisa:
/ʌndɹ̩visə/

undervisa on Youtube

  1. I brjan av min tjnst s var detta ngot som jag brukade undervisa mycket om
  2. undervisa om det. Jag har talat om det, men jag har inte undervisat s omfattande
  3. och jag har bara inte tid att undervisa alla
  4. och jag kommer att undervisa dig, nr vi talar om den
  5. Jag kommer att komma tillbaka till detta och undervisa om det mer i detalj,
  6. hr mig undervisa om det hr, hur mktiga vra ord r och som sitter och tonar ned det hr och tnker,