Follow US:

How do you pronounce velmi in English (1 out of 9).

Normal
Captions are loading...

Translation of velmi

Translate velmi to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of velmi

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of velmi:
/vɛlmi/

velmi on Youtube

  1. Ale velmi rdi vyplatme any. Samozejm, amerit akcioni nedostanou nic.
  2. velmi chutn dky (very tasty, thank you - in czech)
  3. Zhotoven z dural - aluminium, kter je velmi odoln a zrove hodn lehk.
  4. Ano, je to velmi dleit u prut, se kterma nahazujeme.
  5. Ano, je to velmi universln udice, krom toho, FANTOM je zkladnm vrobkem v nabdce firmy.
  6. velmi pesn bhem nahazovn, skvle tlum vibrace/chvn
  7. to pedstavovalo velmi skuten nebezpe. Take jsem se na to zamil. Nyn se nebezpe mn, radikln se posunulo.
  8. dili vldu Cartera, a mnoho lid si dnes nepamatuje, jak byla Carterova vlda stran, ale byly to velmi straliv asy,
  9. Je tam velmi dleit rusk nmon zkladna.