How do you pronounce verlossing in English (1 out of 8).

Normal
Captions are loading...

Translation of verlossing

Translate verlossing to Go

verlossing on Youtube

  1. Verlossing gaat niet om rituelen, regels en bepalingen.
  2. en de periode van verlossing waarin we leven. Jesaja 40:11:
  3. Ze komen en helpen ons, erfgenamen van de verlossing.
  4. Ze helpen de erfgenamen van de verlossing.
  5. Hij draagt je van zonde naar verlossing...
  6. kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.
  7. Hoop op God, want ik zal Hem weer loven voor de volkomen verlossing van Zijn aangezicht.
  8. Nu de deur der verlossing nog openstaat.