Follow US:

How do you pronounce vikha in English (1 out of 7).

Normal
Captions are loading...

Translation of vikha

Translate vikha to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of vikha

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of vikha:
/vɪkhə/

vikha on Youtube

  1. Oh Kandh Vikha Ke Leyawo
  2. Sikho Apne Bacheyan Nu Sirhind Vikha Ke Leyawo
  3. Haye Loko Apne Bacheyan Nu Sirhind Vikha Ke Leyawo
  4. Os Saake Naal Sada Ki Sambandh Vikha Ke Leyawo
  5. Jithon Charhda Qurbani Da Chand Vikha Ke Leyawo
  6. Oh Loko Apne Bacheyan Nu Sihind Vikha Ke Leyawo
  7. Mera ATM Reha Zero C Vikha