How do you pronounce vissa in English (1 out of 6).

Normal
Captions are loading...

Translation of vissa

Translate vissa to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of vissa

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of vissa:
/vɪsə/

vissa on Youtube

  1. Designed by Vissa Timanen.
  2. Enligt vissa astrologer str Jupiter fr vrldshrskaren och
  3. Hello, my name is Madhav Vissa.
  4. Inom vissa omrden kommer vindkvarnen ocks.
  5. Men jag vill bara peka p vissa saker och anvnda det hr som ett exempel.
  6. Vissa underjorden spion eller maka till en nra vn