How do you pronounce voorspellen in English (1 out of 6).

Normal
Captions are loading...

Translation of voorspellen

Translate voorspellen to Go

voorspellen on Youtube

  1. gespreide portefeuille waarop ik kan redelijk goed voorspellen wat er me dit soort bewegingen gebeurt
  2. De toekomst laat zich niet voorspellen, vooral niet in dit soort tijden.
  3. Hoe overwinnen we een onbekend terrein? Hoe voorspellen we de hoogte van een trap? Of de hoek van een helling?
  4. En deze gegevens gebruiken om de volgende stappen te berekenen en te voorspellen.
  5. We gebruiken dynamische modellen van de joints om hun toekomstige toestand te voorspellen en te optimaliseren.
  6. Dit maakt het mogelijk om de juiste hoeveelheid koppel te voorspellen zodat de looppatronen gevolgd kunnen worden.