How do you pronounce vpeljevati in English (1 out of 2).

Normal
Captions are loading...

Translation of vpeljevati

Translate vpeljevati to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of vpeljevati

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of vpeljevati:
/vpɛld͡ʒejvɑti/

vpeljevati on Youtube

  1. Ali ima kdo izmed vas ljudi, ki ste jih zaeli vpeljevati pred 3 do 6 meseci
  2. da bo lahko zaela vpeljevati nove ljudi.