How do you pronounce vroege in English (1 out of 6).

Normal
Captions are loading...

Translation of vroege

Translate vroege to Go

vroege on Youtube

  1. Van haar vroege evocatieve onderzoek naar kindsoldaten in Afrika
  2. in de vroege uren van 17 augustus 1970 van de gas-dragende Wasia formatie. De put, Yibal-14,
  3. Als ze een vroege datum hebben,
  4. sinds de vroege middeleeuwen.
  5. goud permis ik op vroege in ruil voor de dollar toen was men bang dat de dollar in zou storten
  6. ik zie er nu links is op de vroege ochtend en heel kleurrijk heel uitnodigend gevoel er is