Follow US:

How do you pronounce vzt in English (1 out of 5).

Captions are loading...

Translation of vzt

Translate vzt to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of vzt

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of vzt:
/vzt/

vzt on Youtube

  1. -IT- VISITOR /vzt(r)/
  2. t wz stnli n nfnt knsdns t hi d hv ped hz vzt n s trk nvsri.
  3. a pak to mohou prodat dalmu pitomci za 20 cent za dolar a zaknihovat si, pro americkou veejnost, ztrtu, vzt si to ztoho 700 mld nouzovho fondu,
  4. Vzt do ruky, peloit vlasec pes oka, zajistit navijk,
  5. ml by si ho zkusit vzt do ruky a rozhodnout se, zda je to to co chce.