How do you pronounce wany in English (1 out of 7).

Normal
Captions are loading...

Translation of wany

Translate wany to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of wany

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of wany:
/wɑni/

wany on Youtube

  1. If you wany To Learn Editing Then SUBSCRIBE my CHANNEL
  2. We have an alliance with Lithuania, do you wany to start a war?
  3. Wiadomo, Twj wzmacniacz jest wany.
  4. Busch. Zawsze sporzdzam notatki, to cz mojej pracy. Ale 11 wrzenia 2001 roku byo dla mnie jasne, jak wany jest zapis dokadnych czynw i sw prezydenta wyjani byy rzecznik prezydenta
  5. that i dont wany anybody else touching you like i do
  6. that i dont wany anybody else touching you like i do
  7. Moe o tym nie wiesz ale jzyk to bardzo skomplikowany i wany narzd w Twojej buzi.