How do you pronounce woestijn in English (1 out of 12).

Normal
Captions are loading...

Translation of woestijn

Translate woestijn to Go

woestijn on Youtube

 1. Geef de wijn eens door, mijn ziel is een dorre woestijn.
 2. als we ons in een woestijn bevinden, als het ons te veel wordt?
 3. en in de woestijn, waar u gezien hebt dat uw God u gedragen heeft...
 4. Hij zegt: Uw God heeft u gedragen in de woestijn.
 5. De woestijn is een plek waar het moeilijk is, waar je het zwaar hebt.
 6. God zegt: In de woestijn heb Ik u gedragen.
 7. Ze is met haar zoon verdreven naar de woestijn, om te sterven.
 8. Toen Jezus in de woestijn was, kwamen engelen Hem helpen.
 9. daar in de woestijn.
 10. Hij zei: Ik ben de stem van iemand die roept in de woestijn.
 11. Er waren slangen in de woestijn. Zaagschubadders.
 12. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft...