How do you pronounce wszyscy in English (1 out of 21).

Normal
Captions are loading...

Translation of wszyscy

Translate wszyscy to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of wszyscy

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of wszyscy:
/wʃajsi/

wszyscy on Youtube

 1. wic wszyscy bardzo dobrze rozumiej, czego potrzebuj z jednej strony i gdzie jestemy
 2. because he often laughs. she's single Wszyscy go lubi, bo czsto si mieje. Word-for-
 3. question about it. Czy wszyscy go lubi? meaning Does everyone like him? The way
 4. Nie wszyscy jednak uciesz si ze szczcia tej pary.
 5. wszyscy to lubimy bo przytym dobrze sie bawimy, rap,rap,rap, bang,bang,bang ...wy macie SWAG
 6. I bez kompasu moralnego wszyscy zdryfujemy na mielizny
 7. Wszyscy si nad tym zastanawiaj.
 8. Co? Przecie wszyscy wiedz, e ona opucia wiosk rok temu, nic nikomu nie mwic.
 9. Wszyscy poza moim zastpc, kierownikiem ekspedycji i kierownikiem asystentek wyj.
 10. wszyscy powinni jechac do polski na wizyte
 11. 430 lat wszyscy z nich zostali pogrzebani pod
 12. Morzem. I mwicie o wpadaniu w zachwyt? Biblia mwi e oni wszyscy - wyobracie
 13. Jezus powiedzia, e bogosawieni, s wszyscy czynicy pokj. Nie utrzymujcy
 14. mwi, e jest przebudzenie. Wszyscy si bd pyta: co to jest? A my na to powiemy:
 15. Oczywicie nie wszyscy lubi to sowo, ale wydaje mi si tutaj ono bardzo pasuje.
 16. A wszyscy dookoa prbuj jej wmwi,
 17. czytanie pniej, co wszyscy myl o tym. Zwaszcza, jeli to jest sprawa
 18. A przecie mier to miejsce ktre wszyscy dzielimy.
 19. i wszyscy moi przyjaciele wiedz, e to jest prawda