How do you pronounce wszystkie in English (1 out of 26).

Normal
Captions are loading...

Translation of wszystkie

Translate wszystkie to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of wszystkie

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of wszystkie:
/wʃɪstki/

wszystkie on Youtube

 1. Marion bierze tamburyn, wszystkie kobiety bior tamburyny WSZYSTKIE
 2. projekt, wic znamy ju wszystkie informacje logistyczne i zatwierdzamy sprawdzon konstrukcj.
 3. Na te wszystkie pytania widzowie poznaj odpowied dopiero
 4. kody pin? A jeli chciaby skopiowa wszystkie sowa napisane na Twitterze kadego
 5. tylko czytajc t ksik i rozumiejc jak je wszystkie stworzye.
 6. Wszystkie s niesamowicie brzmicymi gitarami.
 7. stworzone s wszystkie warunki dla opcji, ktre dostarcz niesamowitego brzmienia.
 8. Zrobi nawet test ciowy. Wynik rozwieje jej wszystkie wtpliwoci.
 9. wszystkie twoje sny s o caus std
 10. tak, komary i te wszystkie..
 11. wszystkie 3 wiczenia na jedn stron i potem dopiero na drug
 12. Poniewa jestem creeper ja ukradn wszystkie twoje przedmioty, to moja praca tak
 13. Ja wysadz to wszystko, kad gr, kad dolin, wadca tego wiata yup, wszystkie zwierzta si mnie bd bay
 14. i tak si akurat skada, e w elazie, wszystkie elektrony krc si w tym samym kierunku
 15. wszystkie ustawiaj si rwno w szeregu i wzmacniaj efekt dziaania
 16. Boga Bogiem. Jego wszystkie atrybuty, moc, cechy charakteru
 17. na wszystkie, rne straszne rzeczy...
 18. Chocia nie wszystkie filmy, oczywicie, wspomina si ze miechem, bo niektre,
 19. zwykle, wanie, na tym pozytywie dopiero s wszystkie uszkodzenia ciaa, czy jakie
 20. Bo tutaj wszystkie yki, to wszystko jest