How do you pronounce wszystkiego in English (1 out of 14).

Normal
Captions are loading...

Translation of wszystkiego

Translate wszystkiego to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of wszystkiego

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of wszystkiego:
/wʃɪstkiɡow/

wszystkiego on Youtube

 1. I just realized Polish Father's Day is today so 'Tato, wszystkiego najlepszego.'
 2. zdenerwowanie i te takie bezpciowe zachowanie Pawa wobec tego wszystkiego...
 3. mniejsz pewnoci co do wszystkiego.
 4. Wszystkiego najlepszego
 5. Wszystkiego najlepszego
 6. Wszystkiego najlepszego
 7. Wszystkiego najlepszego
 8. Wszystkiego najlepszego
 9. Wszystkiego najlepszego
 10. Wszystkiego najlepszego
 11. Wszystkiego najlepszego
 12. Wszystkiego najlepszego
 13. Wszystkiego najlepszego
 14. Wszystkiego najlepszego